www.preklady-bulharstina.com Mapa webu Hledat Kontakty
SOUDNÍ OVĚŘENÍ-SOUDNĚ OVĚŘENÉ PŘEKLADY S DOLOŽKOU

Překlady se soudním ověřením se sešívají se zdrojovým textem, buď s originálním dokladem nebo jeho notářsky ověřenou kopií. K tomuto kompletu se připojí tzv. tlumočnická doložka opatřená kulatým razítkem.

Soudní ověření se požaduje mj. pro tyto dokumenty
Všechny dokumenty určené pro státní instituce a úřady v ČR i v zahraničí.
Především: výpisy z obchodního rejstříku a rejstříku trestů, plné moci, rodné listy, oddací listy, životopisy, potvrzení (z úřadů, bank, apod.) atd.