www.preklady-bulharstina.com Mapa webu Hledat Kontakty
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Zadání zakázky
Text na překlad je možno zaslat v el. podobě e-mailem, v tištěné podobě faxem, poštou, kurýrem nebo připravit k osobnímu vyzvednutí ve Vaší firmě (po dohodě). Na zaslaný text Vám zašlu obratem e-mailem nabídku s odhadem ceny za překlad a pokud budete s nabídkou spokojeni, je potřeba zaslat objednávku (nejlépe taktéž e-mailem nebo i faxem) se všemi údaji potřebnými k fakturaci. Po potvrzení objednávky (e-mailem, faxem, telefonicky) začínám na překladu pracovat. Text v elektronické podobě je možno dodávat ve formátech DOC, RTF avšak po dohodě i v ostatních běžně používaných formátech.

Termín dodání
Nabízím různé varianty rychlosti vyhotovení překladu - Standard, Expres 48, 24, 12 (bližší informace viz ceník). Je nutno ale vždy brát ohled na momentální vytíženost. Termín je vždy stanoven individuálně dohodou s klientem.

Způsob předání vyhotoveného překladu
V případě klienta fyzické osoby je možná platba v hotovosti osobně, předem převodem na účet anebo při převzetí na poště na dobírku.
Hotový překlad Vám u prvních dvou zakázek bude doručen osobně (ve vytištěné podobě, na disketě nebo CD) ve Vaší firmě proti zaplacení stanovené částky v hotovosti. Následně Vám může být na přání zaslán i e-mailem. U mimopražských zákazníků budou první dvě zakázky doručeny poštou na dobírku a po uskutečnění platby taktéž i e-mailem. U dalších zakázek není již nutné, platit překlad v hotovosti, a proto může být překlad zaslán dle přání zákazníka e-mailem, poštou nebo kurýrem (výtisk, disketa, CD) - viz ceník. U dodávky poštou je třeba počítat s prodloužením termínu dodání o 1 až 2 dny. Přeložený text je samozřejmě dodáván ve stejném formátu, ve kterém byl přijat výchozí text, pokud nebyl se zákazníkem dohodnut jiný formát. Vyhotovený překlad je majetkem překladatele až do zaplacení stanovené částky za překlad klientem.
Pokud objednává právnická osoba platba probíhá hotovostně při převzetí nebo po předání překladu a zaslání faktury za podmínek řádně podepsané a zaslané objednávky k tomu oprávněnou osobou.

Platební podmínky
Platba probíhá hotově při osobním doručení vyhotoveného překladu, po případě je možno zaplatit na základě faktury. Další zakázky je možno zaplatit běžnou fakturou. Faktura je vystavena a zaslána poštou v den předání vyhotoveného překladu a její splatnost je 14 dní. U větších zakázek (nad 5000 Kč - cca 30NS) je vždy požadována záloha 50%, tu je nutno zaplatit hotově při osobním vyzvednutí zakázky na překlad přímo ve Vaší firmě anebo zálohovou fakturou (předem po zaslání vzorku překladu). Při nedodržení lhůty splatnosti je účtováno penále ve výše 0,5% dlužné částky denně.

Důvěrnost informací
Informace obsažené v překládaných textech jsou často důvěrné, a proto je pro mne diskrétnost samozřejmostí. Informace nebudou poskytovány třetím osobám. Právo na využití informací k tvorbě interních terminologických glosářů je vyhrazeno.

Reklamace
Veškeré reklamace překladů je nutno řešit písemně a to do jednoho týdne po předání vyhotoveného překladu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2003. Ostatní podmínky stanoví právní řád České republiky.