www.preklady-bulharstina.com Mapa webu Hledat Kontakty
TLUMOČENÍ

Nabízím tyto druhy tlumočení

  • Simultánní - tlumočník hovoří současně s mluvčím
  • Konsekutivní - tlumočník následně překládá jednotlivé úseky promluvy
  • Soudní – tlumočník je registrován příslušným krajským soudem ČR a má pro tuto činnost udělené oprávnění
  • Tlumočení po telefonu
  • Tlumočení s výjezdem
  • Pořízení audio/video záznamu